Метчик машинно-ручной комплектный (М)

из
Метчик М 1,0х0,25 м/р к-т из 3-х шт.
0,00 Р
Метчик М 1,1х0,25 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 1,2х0,25 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 1,4х0,3 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 1,6х0,35 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 1,8х0,35 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 2,0х0,25 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 2,0х0,4 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 2,0х0,4 м/р к-т из 2-х шт. Р18
0,00 Р
Метчик М 2,2х0,45 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 2,5х0,45 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 2х2,5 м/р к-т из 2-х шт. Р18
0,00 Р
Метчик М 3,0х0,35 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 3,0х0,5 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 3,0х0,5 м/р к-т из 2-х шт. Р18
0,00 Р
Метчик М 3,5х0,6 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 4,0х0,7 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 4,0х0,7 м/р к-т из 2-х шт. Р18
0,00 Р
Метчик М 5,0х0,5 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 5,0х0,8 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 5,0х0,8 м/р к-т из 2-х шт. Р18
0,00 Р
Метчик М 5,0х0,8 м/р к-т из 3-х шт. ВК8
0,00 Р
Метчик М 6,0х0,5 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р
Метчик М 6х0,75 м/р к-т из 2-х шт.
0,00 Р